Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1

o g ł a s z a  p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 w stanie istniejącym, mieszczącego się w budynku wielorodzinnym w Świdniku przy ul. Racławickiej 7 .

Dane lokalu: parter ,powierzchnia użytkowa 44,90m2

2 pokoje , przedpokój, kuchnia, łazienka z wc

cena wywoławcza: 161.500,00,- zł

WADIUM 16.150,- zł płatne przelewem na konto Nr 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239 – potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu

Osobom, które nie wygrały przetargu zwraca się wadium w dniu przetargu, w wysokości nominalnej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostaje zarachowane na poczet wylicytowanej kwoty.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej wynosi 7 dni od daty wpłynięcia wylicytowanej kwoty na rachunek Spółdzielni

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2018 o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 20

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo do odstąpienia, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej

w Świdniku przetargów na zbywanie lub wynajmowanie lokali stanowiących własność

Spółdzielni” można się zapoznać na stronie www.smswidnik.pl , lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 14

Informacji szczegółowych udziela : Dział Członkowsko – Mieszkaniowy pok. nr 12 i 14

Tel. 81 751 – 67- 71 i 81 460 – 34 – 87

Oględziny lokalu będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla nr 1 pod nr Tel. 81 751 – 68-57