półdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1

o g ł a s za p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 61 w stanie istniejącym, mieszczącego się w budynku wielorodzinnym w Świdniku przy ul. Racławickiej 15 .

Dane lokalu: I piętro ,powierzchnia użytkowa 42,18m2

2 pokoje , przedpokój, kuchnia, łazienka z wc

cena wywoławcza: 177.500,00,- zł

WADIUM 17.750,- zł płatne przelewem na konto Nr 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239 – potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu

Osobom, które nie wygrały przetargu zwraca się wadium w dniu przetargu, w wysokości nominalnej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostaje zarachowane na poczet wylicytowanej kwoty.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej wynosi 7 dni od daty wpłynięcia wylicytowanej kwoty na rachunek Spółdzielni

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2018 o godz. 9.30 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 20

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo do odstąpienia, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w

Świdniku przetargów na zbywanie lub wynajmowanie lokali stanowiących

własność Spółdzielni” można się zapoznać

na stronie www.smswidnik.pl , lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 14

Informacji szczegółowych udziela : Dział Członkowsko –

Mieszkaniowy pok. nr 12 i 14 Tel. 81 751 – 67- 71

i 81 460 – 34 – 87

Oględziny lokalu będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla nr 2 pod nr Tel. 81 751 – 57 – 42