Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

działając na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni

zwołuje Walne Zgromadzenie, w lokalu „IMPULS” przy Al. Lotników Polskich 56 (I piętro – wejście od strony wschodniej budynku)

w trzech częściach:

I część – 18.06.2018 r. o godz. 1630 

II część – 19.06.2018 r. o godz. 1630

III część – 20.06.2018 r. o godz. 1630

więcej….